Mens en dier als één geheel

HORSE ENJOY MOMENTS

OP WANDEL MET EEN PAARD


Ervaar de streek op het stapvoets ritme van een paard dat zich laat leiden door jou. Ontdek de puurheid van totale overgave in vertrouwen en neem mee wat dit voor jou als mens teweeg brengt. Onvoorwaardelijkheid in zijn zuiverste vorm.

 • onthaal en duiding
 • ontmoeting met de kudde: op eigen tempo op zoek naar toenadering 
 • oefening in leiding en interactie met het paard (in de weide of op de piste)
 • wandeling met paard aan de lijn (ca. 90')
 • tijdsduur totaal: 2,5 tot 3,5 uren (i.f.v.aantal deelnemers)
 • inbegrepen: drankje, ontbijt, pick-nick of broodmaaltijd (afhankelijk van het uur van de dag)


PRIJZEN:


 • individueel arrangement: € 150
 • vanaf 2 personen (max. 5): € 85 p.p.

EEN SFEERBEELD


Of je nu de meest ervaren ruiter bent of nog nooit een paard van dichtbij hebt gezien, wij bezorgen je een ervaring die nog lang zal nazinderen en je zal inspireren op gebieden die je nooit had verwacht. Zowel individueel als in groep tot 10 personen, bieden we een onvergetelijke activiteit waarin het contact met het paard centraal staat. Je beleeft een exclusief moment en gaat als verrijkt persoon terug naar huis. 

BEGELEIDE RIT IN DE OMGEVING


Ervaar het gevoel als ruiter...  

 • onthaal met duiding
 • ontmoeting met de kudde: op eigen tempo op zoek naar toenadering 
 • oefening in leiding en interactie met het paard (in de weide of op de piste)
 • rit op het paard (ca. 90')
 • tijdsduur totaal: 2,5 tot 4 uren (afhankelijk van de nood aan een lesuur op de piste)
 • ingegrepen drankje, ontbijt, pick-nick of broodmaaltijd (afhankelijk van het uur van de dag)


PRIJZEN:


 • onervaren ruiters: verplicht lesuur i.f.v. veiligheid en verzekering: €35 p.p.
 • duo arrangement: € 85 p.p. (excl. lesuur) 

WAT HOUDEN ONZE HORSE ENJOY MOMENTS IN?

EEN HISTORISCH GEGROEID VERTEKEND BEELD

In onze relatie tot dieren, maken we ons gemakkelijk de illusie dat zij onze spreektaal begrijpen. Niets is echter minder waar: dieren functioneren op primitief niveau dat uitsluitend wordt aangestuurd door het basisinstinct van overleven. Woorden die we uitspreken zijn niet meer dan prikkels waaraan een dier instinctief betekenis geeft. Die betekenis wordt o.a. gevormd door volume en toonaard, maar vooral door de bijhorende lichaamstaal: daar draait het bij dieren om. 


Ja, mensen geloven liever dat dieren er bewust voor kiezen om te gehoorzamen en ons gezelschap te houden. We 'leven ons in' als mens, wat op zich niet verkeerd is, want daarmee wordt heel wat dierenleed vermeden en veroordeeld. Dieren voelen wel degelijk pijn en door ons hierin te verplaatsen, verheven we ons als denkende soort boven 'de andere diersoorten'. Een beer zal zijn prooi niet eerst verdoven en stelt zich geen vragen bij de pijn die hij veroorzaakt.

De vergissing van onze kant is dus logisch te verklaren: als dieren dermate zijn geconditioneerd, geven ze de indruk onze taal te begrijpen. In werkelijkheid gaat het puur over aanvaarding van de mens als leider in heersende hiërarchie van de roedel, de troep of de kudde. Hoe klein of groot die ook is. Voor onze huisdieren is het omringende gezin niets meer dan de groep waartoe het dier behoort. Zonder bedenkingen, zonder plannen. Gewoon 'zijn'.

ONZE VISIE

We weten in Albergo Cavalo hoe het komt, maar toch verrast het ons dagelijks hoe gewillig onze paarden het leiderschap over hun kudde aan ons toevertrouwen. Hoe subtiel ze ons elke dag opnieuw aftoesten. Hoe snel de verhoudingen weer veranderen als wij niet in de buurt zijn.


Ze zijn gewoon aan ons, mensen, want we horen erbij. Wij beschouwen dit vanuit onze visie echter niet als vanzelfsprekend. We respecteren dit gegeven en zijn ons bewust van onze rol en invloed.

Dat maakt onze omgang met de paarden uniek: in de wetenschap van wat zich werkelijk voordoet, staan we open voor wat de paarden ons hiermee 'vertellen'. Over henzelf, maar nog veel meer over onszelf. 


Dit idee is de insteek van Horse Enjoy Moments, samen met de vraag naar wat we hieruit als persoon kunnen leren. Tijdens het omgaan met de paarden komen gesprekken op gang. Door de reacties van de paarden komen deelnemers tot vaststellingen die indirect een spiegel van zichzelf zijn.


Voor iedereen een ander verhaal, een ervaring met individueel gebonden conclusies. Niet uitzonderlijk met onverwachte antwoorden op vragen die men zich al (veel te) lang stelde. Horse Enjoy Moments lokken persoonlijke groei uit die elk voor zichzelf kan en mag invullen. Soms doelgericht, soms compleet onverwacht, maar altijd verrijkend.

info@albergo-cavalo.be

© Albergo Cavalo - alle rechten voorbehouden voor alle inhoud van deze website, inclusief teksten, beeldmateriaal, concepten en omschreven werkwijzen.

Webdesign: NOLOXBOX 


ALBERGO CAVALO valt onder de Belgische wetgeving en past deze strikt toe. We verwerken contactgegevens van klanten uitsluitend in de eigen boekhouding en klanten- of prospectenbeheer. Deze contactgegevens worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven naar andere partijen. Het beeldmateriaal werd met toestemming van de aanwezigen gepubliceerd. Heb je echter reden tot bezwaar voor het gebruik van bepaalde foto's of video's, gelieve dit per mail te motiveren op info@albergo-cavalo.beOnze volledige privacy-policy kan je hier consulteren. Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit