Vind kracht in jezelf

COACHING

SITUERING


We leven in een tijd waarin veranderingen zichzelf in snel tempo opvolgen. Onze samenleving stelt onverbiddelijke eisen op allerlei gebied. Mensen moeten al van in kleuterschool presteren, moeten beantwoorden aan materiële normen en worden naar een fysiek ideaal keurslijf gedwongen via allerlei media-kanalen en onrealistische rolmodellen. Men zou zich van minder vragen gaan stellen, zich onder druk gezet voelen en compleet aan zichzelf gaan twijfelen met alle gevolgen van dien.

Mensen die het opkroppen worden gevoelig aan burn-out, depressies en nog veel erger. Mensen die het uit hun systeem willen gooien vinden helaas niet uitzonderlijk een uitlaatklep in agressie. 


Gelukkig zijn er ook andere uitlaatkleppen zoals sport en ontspanning, creativiteit of gewoon: een goede babbel...


Zaakvoerder Geert Huyghe is ervan overtuigd dat iedereen over de gave beschikt om medemensen te kunnen helpen. Hij gaat ervan uit dat levenservaring van de ene mens een antwoord kan zijn op de problemen van een ander. Hij gelooft dat moeilijke emoties zoals rouwen na een sterfgeval, de onmacht na een breuk, de radeloosheid na een trauma, enz. universele gegeven zijn waarmee iedereen vroeg of laat te maken krijgt. Ze horen bij het leven en verzachten door ze met anderen te delen. 


Alleen: in deze jachtige tijden is het vinden van een platform dat ruimte geeft om gevoelens te uiten niet altijd eenvoudig. 

THEMA-AVONDEN


De locatie van Albergo Cavalo straalt van nature rust uit. Een ideale omgeving om op een laagdrempelige manier bepaalde thema's bespreekbaar te maken. De werkwijze is eenvoudig en behoeft verder geen theoretische kadering: een thema-gebonden, zelfgeschreven verhaal als insteek voor een gesprek dat begint met feedback op het verhaal en vanzelf overgaat in het uitwisselen van ervaringen. Mensen samen brengen creëert verbondenheid, zelfs al gaat het over personen die men nooit eerder heeft ontmoet.


Iedere aanwezige komt aan het woord om open en eerlijk te zijn over levensvragen of bedenkingen. Wie kiest om enkel te luisteren in stilte, wordt evenzeer gewaardeerd. Zonder (voor) oordeel. De bedoeling is om in een ongedwongen sfeer de mogelijk aan te bieden om te 'mogen' kijken naar gevoelige situaties of gebeurtenissen in je leven. Er vrijuit te mogen over spreken en op die manier duidelijkheid te krijgen voor jezelf. We beschouwen het als een veilige oefening in de aanloop naar het bespreken van gevoelige thema's binnen je vertrouwde kringen. Tijdens deze activiteiten krijg je de kans om de woorden te vinden, krijg je feedback van de aanwezigen waardoor je weet hoe je verhaal over komt. Hieruit kun je eigen conclusies trekken en minstens opgelucht en verrijkt huiswaarts keren. 

PRAKTISCH


Het open aanbod wordt aangekondigd via verschillende kanalen.
Er kan ook vraaggestuurd een thema-avond worden georganiseerd. Voor meer info rond logistiek, prijzen en praktische uitvoering, vragen we persoonlijk contact op te nemen via info@albergo-cavalo.be.


Het verhaal in de video werd gebruikt als aanzet naar een bijzonder moeilijk thema. Het werd een emotionele avond, maar draagde bij tot het verwerkingsproces van diverse deelnemers.


INDIVIDUELE COACHING


We benadrukken met klem dat ons aanbod geen alternatief biedt voor medische en/of psychische problematiek! We zijn niet bevoegd om diagnoses te stellen, noch behandelingen uit te voeren. Onze manier van coachen is puur gericht op dialoog om voor jezelf tot inzichten te komen. Meer lezen.

We vertekken vanuit een gesprek met als doel tot één of meerdere werkpunten te komen. Dat kan bv. gaan over weinig zelfvertrouwen, angst, stress, enz. Vervolgens gaan we over tot gerichte oefeningen waarin de paarden vanuit onze werkvisie een belangrijke rol spelen. 


PRAKTISCH


Individuele coaching kan enkel op vraag. We starten met een inloopgesprek waarin we jouw vraagstelling afbakenen. We zoeken samen naar een mogelijk traject en bepalen in onderling overleg de duur en frequentie van het aantal sessies.


Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen, gelieve ons te contacteren via info@albergo-cavalo.be.

HIPPOTHERAPIE


Het uitgangspunt van hippotherapie is doelgericht werken aan problemen van fysieke, psychische, orthopedagogische of sociale aard. Hippotherapie maakt meestal deel uit van een breder behandelingsplan om doelgericht de levenskwaliteit van betrokkenen cliënten te verbeteren. 

Onze paarden en faciliteiten zijn op afspraak beschikbaar voor professionele hulpverleners en hun cliënten. Wijzelf staan ter beschikking voor ondersteuning, maar zijn niet bevoegd om vanuit een erkend kader hippotherapie in de letterlijke zin van het woord aan te bieden.

INTRODUCTIE IN HIPPOTHERAPIE


Een paard is een groot, sterk en indrukwekkend dier. Maar met de juiste aanpak en het juiste ritme laat het zich door ons, mensen leiden. Dat gegeven heeft op zich al een grote impact op het zelfvertrouwen en zelfbeeld.


Zaakvoerder Geert Huyghe ondervond aan de lijve het helende effect van hippotherapie en beschrijft het als een complete psychische transformatie na een zware periode. Zijn ervaringen en de visie van Albergo Cavalo scheppen gelegenheid om geïnteresseerden kennis te laten maken met de basisprincipes en het effect van hippotherapie.

 

Onze aanpak helpt bij het overwinnen van angsten, is een manier om meer zelfvertrouwen krijgen, helpt bij stressgerelateerde problemen, ondersteunt het plaatsen van rouw en verlies, enz. Het contact met de paarden en de bijhorende dialoog brengen onze deelnemers tot inzichten die helpen om persoonlijke problemen aan te pakken. We creëren in dialoog de ideale omstandigheden om deelnemers op hun eigen tempo in zichzelf te laten groeien.


Inhoudelijk kunnen deze sessies variëren van verzorging van de paarden, contact en toegankelijke oefeningen op maat van de klant. Meer lezen.

PRAKTISCH


  • een sessie duurt 2 uur en bestaat uit een kennismakingsgesprek waarin we het verloop van de activiteit bespreken
  • prijs individudeel: €110
  • duo-sessie: € 150
  • groepssessies vanaf 3 tot max. 10 personen kosten € 75 p.p. 
  • drankje inbegrepen

info@albergo-cavalo.be

© Albergo Cavalo - alle rechten voorbehouden voor alle inhoud van deze website, inclusief teksten, beeldmateriaal, concepten en omschreven werkwijzen.

Webdesign: NOLOXBOX 


ALBERGO CAVALO valt onder de Belgische wetgeving en past deze strikt toe. We verwerken contactgegevens van klanten uitsluitend in de eigen boekhouding en klanten- of prospectenbeheer. Deze contactgegevens worden onder geen enkele omstandigheid doorgegeven naar andere partijen. Het beeldmateriaal werd met toestemming van de aanwezigen gepubliceerd. Heb je echter reden tot bezwaar voor het gebruik van bepaalde foto's of video's, gelieve dit per mail te motiveren op info@albergo-cavalo.beOnze volledige privacy-policy kan je hier consulteren. Met vragen of klachten over gegevensverwerking kan je terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit